Informeren aankomende en nieuwe leerlingen en hun ouders

Het is heel belangrijk om aankomende en nieuwe leerlingen en hun ouders goed te informeren over hoe leerlingen met dyslexie op school worden begeleid. Zo kunnen leerlingen en ouders een weloverwogen afweging maken in de schoolkeuze en weet je beter wat je van elkaar kunt verwachten. Gedurende de overgang naar het voortgezet onderwijs zijn er verschillende momenten waarop de nieuwe school contact heeft met ouders en leerlingen. Op deze pagina staan praktische informatie en materialen over hoe je dit bij de verschillende contactmomenten zou kunnen aanpakken.

Open avonden

Stel informatie over de begeleiding van de leerlingen met dyslexie beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een app of een folder. Het is ook fijn als het dyslexieprotocol van de school ter inzage aanwezig is, maar dit zijn vaak niet de meest toegankelijke teksten en dan kan een folder of app waarin alles op een rijtje staat erg prettig zijn. Ouders en leerlingen kunnen dan het grootste deel van hun tijd in gesprek gaan met de docenten en hoeven niet de hele avond specifiek op dyslexie in te gaan. In het document Mijn kind met dyslexie gaat naar de middelbare school | Vragen voor de nieuwe school vind je voorbeelden van vragen die ouders kunnen stellen.

Folder

Als school kun je een folder aanbieden waarin kort en overzichtelijk de benodigde informatie over de begeleiding van (onder andere) leerlingen met dyslexie wordt uitgelegd. Een voorbeeld hiervan is de folder die in het kader van Dyslexie onder de loep is ontwikkeld:


Website of app

Het kan handig zijn om de informatie over de ondersteuning van leerlingen met dyslexie digitaal beschikbaar te hebben. Je kunt het op de website zetten of je kunt een app (laten) ontwikkelen waarin deze informatie wordt gegeven.
Stichting Fioretti Teylingen heeft dit laatste gedaan met de Dyslexie App. Tijdens de openavonden hing een QR-code naar de app op elke afdeling. Mocht bijvoorbeeld de docent bij houtbewerking een vraag krijgen over dyslexie dan kon hij de ouders verwijzen naar de app en konden ze hier hun antwoord vinden. Mocht deze niet beantwoord worden dan konden ouders in de app de contactpersoon vinden waar ze naar konden vragen voor extra informatie. Nieuwsgierig? Lees op deze pagina meer over hun ervaringen.

Belangrijk is om de informatie op een rij te zetten op een toegankelijke manier die ook begrijpelijk is voor ouders. Verder is het goed om in de app of op de website de contactgegevens van de contactpersonen (zoals de dyslexiecoach of dyslexiecoördinator) te geven.

Informatieavond over dyslexie

Een informatieavond voor ouders biedt de mogelijkheid om gericht aan ouders uit te leggen hoe leerlingen met dyslexie worden ondersteund en vooral hoe dit praktisch in zijn werk gaat. Wat zijn de stappen die worden genomen van aanmelding tot het uiteindelijk krijgen van passende hulp binnen en buiten de klas? Wat regelt de school, wat moeten ouders regelen en wat wordt van leerlingen verwacht? Tijdens zo’n avond bied je ook ruimte voor het beantwoorden van aanvullende vragen. Zo zorg je ervoor dat iedere ouder dezelfde informatie krijgt en niet alleen de ouders die daarom vragen.

Je kunt een informatieavond op verschillende momenten organiseren: voordat leerlingen zijn aangemeld voor de school en nadat leerlingen zijn aangemeld. Door het voor de aanmelding te organiseren, biedt je ouders en leerlingen de ruimte om tijdens de open avond zich juist op de rest van de school te focussen en niet vooral de dyslexie. Door het aan het begin van het schooljaar te organiseren creëer je een contactmoment met de ouders van de nieuwe leerlingen.