Hoe kan ik het lezen oefenen met mijn kind?

Als blijkt dat je kind meer moeite heeft met leren lezen en spelling dan de meeste kinderen, kan de leerkracht je vragen om ook thuis met hem te oefenen. Het is belangrijk dat je oefent op een manier die je kind aantrekkelijk vindt. Je oefent niet alleen het technisch lezen met hem, maar je leert hem ook om lezen ‘leuk’ te vinden.

Je kunt oefenen met je kind door:

  • samen met hem te lezen, ieder een stukje. Of lees samen uit samenleesboeken of toneelleesboeken. Kijk voor meer informatie op het Makkelijk lezen plein.
  • spelletjes met woorden te doen (kijk eens bij deze voorbeelden of op deze site)
  • opdrachten van school samen te doen en hiervan een rustig en gezellig moment te maken
  • samen luisterboeken te luisteren

Nog meer tips!

Op bladzijde 14 van de Leidraad: mijn kind met leesproblemen of dyslexie op de basisschool worden onderstaande tips gegeven hoe je met je kind kunt oefenen thuis. In de leidraad staat daarnaast nog veel meer interessante informatie voor ouders!

Tips:

  • stimuleer je kind om te lezen, bijvoorbeeld door samen leuke boeken uit te zoeken
  • beloon je kind als hij zijn best doet, bijvoorbeeld in de vorm van een complimentje, sticker of het mogen kiezen van het avondeten.
  • werk aan de taalontwikkeling door met je kind te praten en samen activiteiten te ondernemen waarbij taal en woordenschat een rol spelen. Doe bijvoorbeeld een woordraadspelletje met je kind. Laat je kind een woord omschrijven; jij moet raden wat het woord is. Of maak een zo lang mogelijke woordenslang: kies een thema, bijvoorbeeld dieren. Wanneer de eerste begint met paard, moet de volgende een dier bedenken met de d. Of bekijk samen een prentenboek en bedenk daar zelf het verhaal bij.