Wat maakt het leren van een vreemde taal zo lastig?

  • Online professionaliseringsmodule

Het leren van een vreemde taal is een grote uitdaging voor leerlingen met dyslexie. Om leerlingen met dyslexie hierin goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om te weten waarom deze leerlingen hier moeite mee hebben. Dit biedt vervolgens aanknopingspunten voor hoe je lessen en begeleiding hier beter op kunt laten aansluiten.

In dit onderdeel van de online professionaliseringsmodule kun je je kennis hierover vergroten. Je kunt hier zelf of samen met je collega's mee aan de slag gaan.

De informatie onder Weten neem je door ter voorbereiding op het aan de slag gaan met de werkopdrachten onder Leren.

Weten

In de volgende artikelen wordt uitgelegd wat de struikelblokken zijn die leerlingen met dyslexie ervaren, wat de verschillen zijn tussen het leren van je moedertaal en het vreemdetalenonderwijs, en wat de invloed is van de transparantie van een taal op het gemak waarop je een taal leert.

 

Leren

Vervolgens kun je zelf of met het team aan de slag met de volgende werkopdracht en reflectievragen.