In gesprek met leerlingen, docenten en zorgspecialist

  • Online professionaliseringsmodule

Door middel van gesprekken kunnen leerlingen steeds beter leren om met hun dyslexie om te gaan. Daarnaast is het belangrijk om in de begeleiding van leerlingen met dyslexie ook te zorgen voor afstemming met de docenten en de zorgspecialist. In dit onderdeel van de module kun je je kennis hierover, maar vooral ook je gespreksvaardigheden vergroten. Je kunt het beste met dit onderdeel aan de slag gaan met één of meer andere personen.

De informatie onder Weten en Doen neem je door ter voorbereiding op het aan de slag gaan met de werkopdrachten onder Leren.
 

Weten

In het volgende artikel staat meer informatie over het voeren van gesprekken en hier zijn de verschillende beschikbare bestaande gespreksinstrumenten op een rijtje gezet:

Doen

Op deze pagina zijn twee gespreksleidraden te vinden. Één om in gesprek te gaan met een leerling met dyslexie over het leren van een vreemde taal. En de andere kan gebruikt worden om te zorgen voor afstemming tussen de vakdocenten en de hulp-/steunlesdocent.

Leren

Deze verschillende gesprekstechnieken kun je uitproberen in een rollenspel. Verschillende rollenspellen voor het voeren van gesprekken met een leerling met dyslexie en met docenten en zorgspecialisten zijn bij elkaar gezet. Het bijbehorende observatieformulier kan gebruikt worden bij het observeren tijdens de rollenspellen. Daarnaast zijn er nog enkele andere werkopdrachten zoals het schrijven van een communicatieplan.