Succesvolle overstap van po naar vo in beeld

  • Goede voorbeelden

In het onderwijskundig rapport (OKR) kan de basisschool onder andere aanvinken of er bij een leerling sprake is van dyslexie. Deze informatie biedt het voortgezet onderwijs maar weinig handvatten in hoe ze een leerling verder kunnen begeleiden. Hoe zorg je er dan voor dat de overdracht van het basisonderwijs  naar het voortgezet onderwijs succesvol verloopt? In deze video leggen verschillende betrokkenen uit het basis- en voortgezet onderwijs uit hoe zij dat aanpakken en waarom ze dat op deze manier doen.

 

Video | Succesvolle overstap van po naar vo in beeld

Meer weten over hoe je de overdracht van po naar vo kunt inrichten? Ga naar Weten | Overgang naar het voortgezet onderwijs | Overdracht. Het overdrachtsformulier dat in de video wordt gebruikt is te vinden bij Materialen | Overdrachtsformulier po-vo bij leerlingen met dyslexie en zwakke lezers/spellers. Dit formulier is zo opgezet dat het zowel gebruikt kan worden bij zwakke lezers en spellers en bij leerlingen met dyslexie.