Goede voorbeelden rondom de overgang van po naar vo

Op deze pagina vind je goede voorbeelden van samenwerking tussen po en vo waarbij gezorgd wordt voor een goede overgang voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie.

Bekijk de video waarin verschillende betrokkenen vertellen hoe je de overdracht van po naar vo succesvol kunt laten verlopen

Lees meer over het project Taalvaardigheid dat gericht is op het voorkomen van problemen in het vo en het verbeteren van de kwaliteit van zorg door de sterkere samenwerking tussen po en vo

PO VO | Overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs /leren/leren-van-goede-voorbeelden/overgang-basisonderwijs-voortgezet-onderwijs

Praktijkvoorbeelden van samenwerkingsverbanden die de overgang van het po naar het vo zo goed mogelijk laten verlopen