Overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs

In het kader van het project Overgang PO-VO is een aantal voorbeelden van good practices verzameld. Het gaat om voorbeelden van samenwerkingsverbanden die de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen met ernstige lees- en spellingproblemen en dyslexie zo goed mogelijk laten verlopen.

Je kunt hier beschrijvingen van een aantal goede voorbeelden downloaden: