Scan PO groep 3-8 | Begeleiding op Ondersteuningsniveau 2

  • Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Terug naar de Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Beschrijving van het verbeterdomein

Dit ondersteuningsniveau betreft het intensiveren van het aanbod en een toename van de leertijd voor leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Het gaat hierbij om verlengde en verdiepte instructie. Verlengde instructie wordt veelal gegeven in een groepje van drie tot vijf leerlingen en wordt gekenmerkt door intensieve instructie en meer leertijd. Met ‘intensieve instructie’ wordt bedoeld: herhaling, intensief oefenen, preteaching (het van tevoren activeren van de kennis die nodig is om de gezamenlijke instructie te kunnen volgen) en in het bijzonder meer interactie met de leerkracht. De resultaten van leerlingen op ondersteuningsniveau 2 worden gemonitord en op basis daarvan wordt bekeken of ondersteuning op niveau 2 nog verder nodig is of dat intensievere begeleiding op niveau 3 vereist is. Ook de specifieke begeleiding van leerlingen met dyslexie tijdens de reguliere les behoort tot dit niveau. Leerkrachten weten hoe apparaten en dyslexiehulpmiddelen werken, zodat ze hen kunnen helpen bij de toepassing daarvan. Ook andere aanpassingen of hulpmiddelen, zoals regelkaarten, behoren tot de mogelijkheden.

Inspirerende bronnen

In het artikel ‘Effectief lesgeven’ (Wildeboer & Kramer, 2017) wordt ingegaan op het stellen van lesdoelen en het gebruik van het directe instructiemodel.

Op de website Dyslexie Centraal staat informatie over hoe je lees- en spellingproblemen kunt signaleren bij leerlingen en hoe je hen kunt begeleiden. In de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie is dit verder uitgewerkt voor groep 3 (p. 71-104 en 107-138), groep 4 (p. 71-101 en 105-137) en groep 5-8 (p. 81-115 en 119-152). De praktische Handreiking voor invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 geeft hierbij extra handvatten en hier zijn ook tutorials te vinden. Om dyslexiehulpmiddelen effectiever in te zetten, kan gebruik worden gemaakt van de website www.dyslexiehulpmiddelen.com waarop een overzicht van beschikbare dyslexiehulpmiddelen is te vinden en adviezen worden gegeven voor effectieve implementatie van de hulpmiddelen. Het Protocol voor groep 5-8 biedt ook handvatten voor de vormgeving van verder ondersteuning van leerlingen met dyslexie. LOWAN biedt op hun website samen met ITTA informatie over leesproblemen bij anderstalige leerlingen.