Schoolkeuze

Laatst bijgewerkt op

Dit artikel geeft leerlingen met dyslexie en hun ouders adviezen bij het kiezen van een middelbare school. 

Vanaf augustus 2014 is de maatregel Passend Onderwijs ingegaan. Dit houdt in dat alle scholen verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen die bij hen op school worden aangemeld en zorg moeten dragen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De school heeft zorgplicht en krijgt vanuit het samenwerkingsverband een budget om dit te realiseren.

De manier waarop deze begeleiding wordt vormgegeven kan per school verschillen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inschakelen van een vakdocent, remedial teacher, orthopedagoog of een dyslexiecoach. In het vo gaat het niet meer om extra begeleiding voor lezen en spellen, maar vooral over aanpassingen die voor de leerling nodig zijn en het opstellen en regelmatig evalueren van een dyslexiekaart (voorbeeld).

Het is daarom goed om bij de keuze voor een middelbare school, scholen te vragen naar hun dyslexiebeleid. Oudervereniging Balans heeft een Checklist gemaakt, om ouders handvatten te bieden bij de keuze voor een school. Deze checklist is deels algemeen, maar deels ook specifiek gericht op onder andere dyslexie. Niet alleen ouders kunnen deze checklist gebruiken bij het kiezen van een school. Ook scholen zelf kunnen aan de hand van de checklist bekijken waar ze al aan voldoen en of ze een helder geformuleerd dyslexiebeleid hebben. Daarnaast kunnen ouders wanneer ze in gesprek gaan met de school gebruik maken van deze suggesties van vragen voor de nieuwe school.

Nieuwe uitdagingen

Leerlingen waarbij in het basisonderwijs dyslexie is vastgesteld, komen eenmaal op de middelbare school weer voor nieuwe uitdagingen te staan.  Ze kunnen bijvoorbeeld moeite krijgen met het leren van moderne vreemde talen of het lezen en verwerken van lange teksten. Het blijft daarom belangrijk om leerlingen te begeleiden bij het omgaan met hun dyslexie, zowel praktisch (door ondersteuning te bieden), als sociaal-emotioneel (door psycho-educatie (leren omgaan met dyslexie) te geven en regelmatig na te gaan hoe het gaat).

Dat maakt het extra belangrijk om tijdens deze overgang goed begeleid te worden. Het is daarom handig om goed zicht te krijgen op de begeleidingsmogelijkheden van de school. Je kunt tijdens open avonden de school om meer informatie vragen. Sommige scholen organiseren ook een ouderavond voor ouders van aankomende leerlingen met dyslexie. Het maken van een maken van een afspraak de zorgco√∂rdinator, dyslexiecoach of remedial teacher van de school kan ook zinvol zijn. Tijdens dit gesprek kan gebruik worden gemaakt van de eerder genoemde Checklist en de suggesties voor vragen.

Meer informatie voor ouders over de overstap naar het voortgezet onderwijs voor een kind met dyslexie is te vinden in deze leidraad.