VO | Dyslexie en moderne vreemde talen

Laatst bijgewerkt op

Het leren van een moderne vreemde taal (mvt) vormt voor leerlingen met dyslexie een grote uitdaging. In dit artikel vind je voorbeelden die je kunt gebruiken in het mvt-onderwijs bij leerlingen met dyslexie. Meer achtergrond informatie over het leren van een vreemde taal kun je vinden in het artikel Weten | Vakspecifieke begeleiding bij de moderne vreemde talen.

Verklaring voor gedeeltelijke dispensatie

Voor sommige leerlingen met dyslexie is leren van een vreemde taal een ernstig struikelblok. Dit kan een reden zijn om hiervoor (gedeeltelijke) vrijstelling aan te vragen. Lees in het artikel Weten | Vrijstellingen bij de talen meer over wat wettelijk kan bij vrijstellingen. 

In deze voorbeeldverklaring voor gedeeltelijke dispensatie biedt handvatten voor hoe je dit als school zou kunnen onderbouwen.

Aangepast lesprogramma bij gedeeltelijke vrijstelling

Wanneer je in de onderbouw een gedeeltelijke vrijstelling verleent dan krijgt deze leerling vrijstelling voor een gedeelte van het lesprogramma. De leerling zal dus een aangepast lesprogramma gaan volgen.

Het volgende voorbeeld biedt handvatten in hoe je een aangepast lesprogramma kunt vormgeven.

Inzet van een portfolio

Wanneer er een leerling een aangepast programma voor Frans of Duits gaat volgen, is het belangrijk dat dit programma voldoende structuur biedt aan de leerling en dat voor hem duidelijk is wat hij gaat doen en waar hij naartoe werkt. Het taalportfolio Français A1 (CPS, 2019) kan hierbij een handig instrument zijn. Het taalportfolio is gebaseerd op het Europees Referentiekader voor de talen (SLO). Met enkele aanpassingen is het taalportfolio ook geschikt voor Duits omdat naar hetzelfde doel gestreefd kan worden: het beheersen van de taal op niveau A1. 

In dit voorbeeld is uitgewerkt hoe je het taalportfolio Français kunt inzetten in een aangepast lesprogramma.