Praktijkroute basisonderwijs

Voor het basisonderwijs worden praktijkroutes ontwikkeld voor specifieke groepen. Door middel van films en ondersteunende materialen wordt getoond wat goed vakmanschap is op het gebied van lezen en spellen, en omgaan met verschillen tussen leerlingen (o.a. dyslexie). De praktijkroute voor groep 1 en 2 wordt op dit moment ontwikkeld. De film bij deze praktijkroute is al beschikbaar.