Opzet en achtergrond praktijkroutes

De praktijkroutes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs zetten goed vakmanschap rondom lezen en spellen, en omgaan met verschillen (o.a. dyslexie) in de etalage. Door middel van films en ondersteunende materialen wordt getoond wat er nodig is om kinderen en jongeren te ondersteunen bij hun lees-en spellingproblemen. Hierbij wordt een integrale aanpak op drie niveaus gevolgd.

De praktijkroutes zijn ontwikkeld om professionals kritisch naar hun eigen praktijk te laten kijken. Het doel is om alle betrokkenen te inspireren en te activeren tot effectief en verantwoord dagelijks handelen en tot borging van dat handelen.

Doelgroep

Professionals op de werkvloer vormen de hoofddoelgroep: de leraren en onderwijsassistenten. Echter, zij kunnen hun complexe taak niet alleen voor elkaar krijgen. De volgende ondersteuning is nodig: 

  • direct in de klas en daarbuiten door zorgspecialisten/coaches en intern begeleider/zorgcoördinator; 
  • vanuit het onderwijskundig leiderschap ((locatie)directeur en zorgteam) en 
  • op afstand moet de praktijkprofessional waardering en sturing krijgen vanuit het schoolbestuur/Samenwerkingsverband/gemeente.

Goede praktijk laat dit integrale karakter in een reële situatie zien. Ouders zijn daarin partner, zij voelen zich serieus genomen en doen wat ze kunnen.

Onderdelen praktijkroutes

De praktijkroutes bestaan uit de volgende onderdelen: 

Toelichting onderdelen van de praktijkroutes
Onderdelen praktijkroute Wat kan ik er mee?
Film De film laat zien hoe goede praktijk er uit ziet en wat er nodig is aan competenties en ondersteuning.
Achtergrondinformatie Met de artikelen, video’s, protocollen, handreikingen en beschrijvingskaders kun je je kennis en vaardigheden uitbreiden. 
Factsheet De factsheet geeft een helder overzicht van het Wat & Waarom  (kennis) en het Hoe (vaardigheden). Aan de hand van de factsheet kun je binnen je team bespreken wat je al doet en waar je aan wilt werken.  
Dyslexiescan De Dyslexiescan is een korte vragenlijst over de aanpak op drie sturingsniveaus. De uitslag van de Dyslexiescan vormt een gesprekskader dat de basis kan vormen voor (gezamenlijke gedragen) verbeteringen.
Professionalisering Professionalisering bestaat uit online modules met verdieping op (onderdelen van) de praktijkroute.  

De films voor basisonderwijs groep 1 en 2 en voortgezet onderwijs zijn inmiddels gereed en te bekijken. De overige ondersteunende materialen zijn nog in ontwikkeling, maar zullen binnenkort ook op deze website verschijnen.