Dyslexiekaart of -pas

Op basis van de dyslexieverklaring kan er voor leerlingen in het voortgezet onderwijs een dyslexiekaart of –pas worden opgesteld. Zij hebben natuurlijk te maken met veel verschillende docenten, waardoor het handig is om een document te hebben wat leerlingen makkelijk bij zich kunnen dragen. Zij kunnen dan direct laten zien aan elke docent welke aanpassingen en afspraken er zijn gemaakt. Op de dyslexiekaart kan de leerling ook zijn sterke en zwakke kanten samenvatten en hier kan de ondersteuning aan worden gekoppeld. Op die manier is het zowel voor de leerling als de docenten duidelijk waar een leerling behoefte aan heeft en waar hij gebruik van mag maken. De kaart of pas kan ook aangevuld worden met plichten van de leerling. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een afspraak dat zij bepaalde hulpprogramma’s inzetten bij het leren, of dat misbruik van digitale hulpmiddelen als consequentie heeft dat deze dan niet meer gebruikt mogen worden.

Het opstellen van de kaart of pas gebeurt samen met de leerling en bijvoorbeeld de zorgspecialist en mentor. Door de kaart of pas samen met de leerling op te stellen wordt de leerling medeverantwoordelijk voor wat er op de kaart of pas staat. Het is verstandig deze jaarlijks te evalueren en te bespreken of dat wat op de kaart of pas staat, nog relevant en nodig is.

Bijlage 23 van het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs geeft een overzicht van mogelijke aanpassingen en daarnaast is er een voorbeeld van een dyslexiekaart.