Hoofdstuk 5: Afstemming met de gezondheidszorg

Laatst bijgewerkt op

Terug naar Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Inleiding en leeswijzer

Op deze pagina vind je links naar pagina’s die aansluiten bij dit hoofdstuk.

“Sommige leerlingen zullen, ondanks alle inspanningen, moeite blijven houden met lezen en/of spellen. Wanneer een gedegen aanpak op ondersteuningsniveau 1, 2 en 3 niet tot het beoogde resultaat leidt, is er mogelijk sprake van dyslexie en moet een gekwalificeerde gedragswetenschapper worden ingeschakeld. Een orthopedagoog of psycholoog kan zowel vrijgevestigd zijn als werkzaam bij de schoolbegeleidingsdienst of bij een instituut dat zich heeft gespecialiseerd in dyslexie. Deze deskundige zal op basis van de informatie die de school aanlevert bepalen of er voldoende aanleiding is om uitgebreider onderzoek uit te voeren. Als onderzoek wordt gedaan, zal de specialist op basis van de onderzoeksresultaten een advies uitbrengen aan de school over de begeleiding van de leerling. In goed overleg met de school en de ouders kan in sommige gevallen ook aanvullend worden gekozen voor een periode van specialistische behandeling. Deze extra begeleiding behoort tot zorg op niveau 4 (zie voor een beschrijving van het continuüm van zorg de inleiding van deel II).

Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die je als leerkracht moet zetten op ondersteuningsniveau 4. Wanneer en hoe kan een leerling worden aangemeld voor diagnostische onderzoek en externe specialistische behandeling? Hoe wordt gezorgd voor een goede afstemming met de specialist? En hoe wordt in de klas een effectieve aanpak tijdens en na de behandeling gerealiseerd? In paragraaf 5.2 wordt het voortraject op school toegelicht. Paragraaf 5.3 beschrijft hoe je als leerkracht ouders kunt informeren over het traject. Paragraaf 5.4 gaat nader in op diagnostiek en behandeling in de gezondheidszorg. Paragraaf 5.5 ten slotte beschrijft de stappen die je als leerkracht kan nemen wanneer de behandeling in de gezondheidszorg is afgerond.”

Lees meer