Samenwerking tussen de bibliotheek en school

Om kinderen binnen en buiten de school te stimuleren om te lezen is samenwerking tussen school en bibliotheek van groot belang. Een van de bekendste vormen van samenwerking tussen school en de bibliotheek is de Bibliotheek op school, een landelijk initiatief, ontwikkeld en ingezet door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Met de aanpak van de Bibliotheek op school, werken bibliotheken, scholen en gemeenten op strategisch niveau structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren.

De Bibliotheek op School

Het doel van de Bibliotheek op school (dBos) is leerlingen te stimuleren meer te lezen, op school en thuis. De Bibliotheek op school is er voor het po, vo en het mbo. Een deskundige leesconsulent van de bibliotheek zorgt voor een uitnodigende leesomgeving met een gevarieerde en actuele collectie in de schoolbibliotheek/-mediatheek. Daarbij wordt jaarlijks het leesklimaat op school gemeten, zodat samen de doelen rondom lezen, leesbevordering en mediawijsheid vastgesteld kunnen worden. Doelen worden vastgelegd in een lees- of mediaplan en schoolteams krijgen advies en ondersteuning bij de activiteiten die ondernomen worden.

Uit onderzoek van Nielen & Bus (2016) blijkt dat kinderen op scholen die meedoen met de Bibliotheek op school meer lezen en een betere leesvaardigheid hebben dan kinderen op scholen waar geen speciale aandacht wordt besteed aan de boekencollectie.

De Bibliotheek op School voor leerlingen met een leesprobleem of dyslexie

Voor leerlingen met een leesprobleem of dyslexie bleek de reguliere collectie van de Bibliotheek op school minder goed aan te sluiten. Uit twee kleine pilots in het basisonderwijs van de Koninklijke Bibliotheek (Geevers et al., 2014; Van der Aa et al., 2016) kwam naar voren dat door het gebruik van aangepaste materialen het leesplezier bij deze leerlingen wél wordt vergroot. Het ging daarbij om de gesproken boeken van Superboek en met de daisyspeler, karaoke lezen met Yoleo en de Makkelijk Lezen Plein-boeken. Met de juiste materialen krijgen leerlingen met een leesprobleem dus weer plezier in lezen. Bovendien wordt door te starten met een gesproken boek, de overstap naar een fysiek boek minder groot. Deze conclusies worden door de leerkrachten uit de pilot bevestigd. Ook de leesconsulenten zien de pilotmaterialen als een waardevolle toevoeging op de advisering die zij leerlingen en leerkrachten op scholen bieden.

Meer lezen?

In deze toolkit vind je informatie over de Bibliotheek op school en materialen voor leesbevordering en informatievaardigheden in de klas. Kijk voor specifieke onderwerpen bij de verschillende bouwstenen: van het strategisch bouwen en borgen van een leesbevorderingsnetwerk, via het maken van een lees-/mediaplan, tot werkvormen en activiteiten op school en brochures over het belang van leesplezier. Ook vind je er allerlei instructiefilmpjes over leesbevordering, o.a. over Superboek en Yoleo.