Wat is dyslexie?

Laatst bijgewerkt op

Dyslexie betekent letterlijk: 'niet goed kunnen lezen'. Hieronder is informatie te vinden over wat dyslexie is, wat het betekent voor kinderen en waar het vandaan komt.

Vind je het lastig om aan je kind uit te leggen wat het betekent dat hij dyslexie heeft? Kijk dan samen naar deze aflevering van het klokhuis. Of bekijk samen ons spreekbeurtenpakket waarin de informatie over dyslexie op begrijpelijke wijze aan kinderen wordt uitgelegd.

In de volgende twee filmpjes wordt ingegaan op wat dyslexie betekent voor kinderen en jongeren.

Dyslexie bij kinderen - Hogeschool Zuyd
Dyslexie bij jongeren - Hogeschool Zuyd

Oorzaak

Onderzoekers zijn het niet eens over de oorzaak van dyslexie. Ze weten wel dat de hersenen van iemand met dyslexie iets anders werken dan de hersenen van mensen zonder dyslexie. Wanneer iemand dyslexie heeft, verloopt de koppeling tussen letters en klanken niet goed en/of trager. Lezen en schrijven kosten daarom meer tijd en moeite. Wanneer je als ouder dyslexie hebt, of lees- en spellingproblemen bij jezelf herkent, is de kans groter dat je kind ook dyslexie heeft. Dyslexie staat los van intelligentie, het heeft dus niks te maken met hoe slim je bent.

Bij de meeste mensen zonder dyslexie gaat het herkennen van de letters met de goede klanken zo snel, dat we zeggen dat het automatisch gaat. Dat automatiseren is juist bij mensen met dyslexie heel lastig. Het leren van tafels bij rekenen kan daarom ook erg lastig zijn.

Wat betekent het om dyslexie te hebben?

Bij kinderen met dyslexie is er sprake van een ernstige lees- en/of spellingachterstand. De achterstand wordt bepaald door de scores voor lezen en spellen te vergelijken met klasgenoten. Wanneer een kind voor langere tijd bij de laagste 10% lezers of spellers hoort, én na extra ondersteuning op school niet vooruitgaat, dan kan er gedacht worden aan dyslexie.

Niet ieder kind heeft moeite met zowel lezen als spellen. Soms zijn er vooral problemen met lezen. Hoe de lees- en/of spellingproblemen eruit zien is per kind weer heel verschillend. Sommige kinderen lezen letter voor letter, waardoor het leestempo heel laag ligt. Andere kinderen gaan juist radend lezen. Ze maken dan vaak veel fouten doordat ze gokken wat er staat.

Kinderen met spellingproblemen weten soms niet hoe ze bepaalde letters of lettercombinaties moeten schrijven. Ze halen dan bijvoorbeeld de b en d vaak door elkaar, of vinden het lastig om de volgorde van de letters in de eu of ui te onthouden. Vaak schrijven kinderen met dyslexie de woorden op zoals je ze hoort. In het Nederlands zijn er helaas veel spellingregels die bepalen dat je een woord anders schrijft dan hoe je het hoort. Denk bijvoorbeeld aan woorden als bomen (boomun) of hond (hont).

Het hebben van dyslexie kan ook van invloed zijn op het zelfvertrouwen van je kind. Sommige kinderen met dyslexie vinden lezen nog steeds heel leuk en vinden het geen probleem om hardop voor te lezen in de klas. Andere kinderen vinden dit erg spannend, omdat ze merken dat ze bijvoorbeeld meer fouten maken dan andere kinderen tijdens het lezen.

Op onze pagina voor ouders staat meer uitleg over diagnostiek en behandeling bij dyslexie, hulpmiddelen die je kind kan gebruiken en manieren om thuis te oefenen.