Evaluatie Professionaliseringsmodule Vergoedingsregeling Dyslexie

Vraag

De module Vergoedingsregeling dyslexie in de praktijk is een gratis professionaliseringsmodule bestemd voor ib’ers, poortwachters en behandelaars. Leerkrachten kunnen er uiteraard ook gebruik van maken. Graag nodigen we u uit om uw reactie te geven op de module die is ontwikkeld. Het duurt ongeveer 5 minuten om de vragen te beantwoorden.

Mocht u de module nog niet hebben ingezet voor professionaliseringsdoeleinden, zou u de verschillende onderdelen dan willen doornemen om deze te kunnen evalueren? 

De module vindt u hier: Lerende professionals | Vergoedingsregeling dyslexie in de praktijk

Het evaluatieformulier vindt u hier: Evaluatie Vergoedingsregeling dyslexie in de praktijk

De module

Deze professionaliseringsmodule is bedoeld om vat te krijgen op veel voorkomende vragen en kwesties rond de vergoedingsregeling dyslexie. Denk aan het vaststellen van hardnekkigheid, wat te doen bij twijfel en de samenwerking tussen onderwijs en zorg.

De module biedt handvatten om de kwaliteit van procedures rond de vergoedingsregeling (verder) te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van situaties en werkwijzen uit de praktijk. Samenwerking tussen alle betrokken partijen is daarbij het uitgangspunt.