Online intervisiebijeenkomsten | Grip op dyslexie in het vo

Leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie lopen op de middelbare school vaak tegen verschillende problemen aan. Als onderwijsprofessional wil je deze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden: hoe ga je met leerlingen in gesprek? En hoe krijg je hun hulpvraag duidelijk en kun je hen leren zelf met deze problemen om te gaan? Hoe zorg je voor een vertaling van dyslexiebeleid in de praktijk en hoe neem je  jouw collega’s hierin mee? Hoe kunnen dyslexiehulpmiddelen effectief worden ingezet?

Deze vragen staan centraal tijdens een serie van drie online intervisiebijeenkomsten in het najaar van 2021. Via themagerichte intervisie delen onderwijsprofessionals ervaringen met elkaar. Relevante materialen die ontwikkeld zijn in het kader van Dyslexie Centraal en toepassing daarvan komen hierbij ondersteunend aan bod.

Voor wie is de training?

Onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs, die betrokken zijn bij het onderwijs  aan leerlingen met dyslexie. Bijvoorbeeld: docenten moderne vreemde talen, docenten Nederlands, docenten die de ambitie hebben om leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie te begeleiden, remedial teachers, dyslexiecoaches, ondersteunings-/zorg-/dyslexiecoördinatoren.

Inhoud

In deze serie intervisiebijeenkomsten mag je het volgende verwachten:

 • Je gaat aan de slag met de volgende thema’s:
  • Bijeenkomst 1: Gespreksvoering met leerlingen en collega’s
  • Bijeenkomst 2: Van dyslexiebeleid naar praktijk bij de talen
  • Bijeenkomst 3: Inzet van dyslexiehulpmiddelen
 • Je gaat aan de slag met knelpunten uit je eigen praktijk en krijgt concrete handvatten voor oplossingen aangereikt.
 • Je brengt het geleerde in de praktijk en deelt hierover ervaringen met onderwijsprofessionals van andere scholen.

Wat levert het op?

Na afloop van deze intervisie is je handelingsrepertoire met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie vergroot. Je weet hoe je de knelpunten in de eigen praktijk kunt oppakken. Je kent verschillende gesprekstechnieken om de hulpbehoeftes van leerlingen helder te krijgen en leert hoe de ondersteuning afgestemd kan worden met collega’s. Je weet ook hoe je leerlingen met dyslexie meer autonomie kunt geven in de aanpak van hun problemen. Je bent in staat om mee te denken in het dyslexiebeleid en dit beleid te vertalen naar de praktijk van het talenonderwijs. Daarnaast weet je hoe dyslexiehulpmiddelen effectief ingezet kunnen worden, welke randvoorwaarden daarvoor gerealiseerd moeten worden en hoe leerlingen daarbij begeleid kunnen worden.

Sterk door samenwerking

Dit traject wordt aangeboden door Dyslexie Centraal (Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met Marzenka Rolak, Mieke Urff en Katrien Horions) en Eduseries. Door deze bundeling van expertise kunnen we zorgen voor goed onderbouwde bijeenkomsten waar ervaringen uit wetenschap en praktijk samen komen.

Praktische informatie

Duur: 3 maanden (september – november 2021)

Data:

 • Voorlichtingsbijeenkomst (groep A en B):
  • Donderdag 2 september 16:00-16:30
 • Intervisiebijeenkomsten groep A (telkens van 15.30 tot 16.45 uur):
  • Dinsdag 14 september
  • Dinsdag 12 oktober
  • Dinsdag 16 november
 • Intervisiebijeenkomsten groep B (telkens van 15.30 tot 16.45 uur):
  • Donderdag 16 september
  • Donderdag 14 oktober
  • Donderdag 18 november
 • Slotbijeenkomst (groep A en B):
  • Dinsdag 30 november 15:30-16:45

Kosten: gratis, dankzij subsidie van het Ministerie van OCW

Locatie: online

Groepsgrootte: 5 deelnemers van verschillende scholen

Tijdsinvestering: 20 uur (drie bijeenkomsten en tussentijds inlezen en opdrachten maken in e-learningomgeving)

Aanmelden: de inschrijving is gesloten. Mocht u interesse hebben voor een eventueel vervolg neem dan contact met ons op.