Online intervisiebijeenkomsten en e-learning | Grip op dyslexie in het vo

 • Interdisciplinair

Leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie lopen op de middelbare school vaak tegen verschillende problemen aan. Als onderwijs- of zorgprofessional wil je deze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden: hoe ga je met leerlingen in gesprek? En hoe krijg je hun hulpvraag duidelijk en kun je hen leren zelf met deze problemen om te gaan? Hoe zorg je voor een vertaling van dyslexiebeleid in de praktijk en hoe neem je  jouw collega’s hierin mee? Hoe kunnen dyslexiehulpmiddelen effectief worden ingezet?

Deze vragen staan centraal tijdens een serie van vier online intervisiebijeenkomsten in het voorjaar van 2022. Via themagerichte intervisie delen onderwijsprofessionals ervaringen met elkaar. Relevante materialen die ontwikkeld zijn in het kader van Dyslexie Centraal en toepassing daarvan komen hierbij ondersteunend aan bod.

Voor wie is de training?

Onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs, die betrokken zijn bij het onderwijs  aan leerlingen met dyslexie én zorgprofessionals die werken met vo-leerlingen met dyslexie (interdisciplinair). Bijvoorbeeld: docenten moderne vreemde talen, docenten Nederlands, docenten die de ambitie hebben om leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie te begeleiden, remedial teachers, dyslexiecoaches, ondersteunings-/zorg-/dyslexiecoördinatoren, orthopedagogen/psychologen.

Inhoud

In deze serie intervisiebijeenkomsten mag je het volgende verwachten:

 • Je gaat aan de slag met de volgende thema’s:
  • Bijeenkomst 1: Schoolbrede aanpak
  • Bijeenkomst 2: Gespreksvoering met leerlingen
  • Bijeenkomst 3: Van dyslexiebeleid naar praktijk bij de talen
  • Bijeenkomst 4: Inzet van dyslexiehulpmiddelen
 • Je gaat aan de slag met knelpunten uit je eigen praktijk en krijgt concrete handvatten voor oplossingen aangereikt.
 • Je brengt het geleerde in de praktijk en deelt hierover ervaringen met andere onderwijs- en zorgprofessionals van andere scholen/instellingen.

E-learning

De online intervisiebijeenkomsten worden ondersteund door middel van e-learning. In een online leeromgeving wissel je casussen en vraagstukken met elkaar uit ter voorbereiding op de intervisiebijeenkomsten. Daarnaast staan er optionele bronnen en opdrachten in de leeromgeving. Deze bronnen en opdrachten geven extra verdieping op het thema. Als deelnemer heb je zelf de vrijheid om te bepalen of het voor je ontwikkeling relevant is om deze bronnen door te nemen en/of de opdrachten te maken. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de werking van deze leerlingomgeving.

Wat levert het op?

Na afloop van deze intervisie is je handelingsrepertoire met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie vergroot. Je weet hoe je de knelpunten in de eigen praktijk kunt oppakken. Je kent verschillende gesprekstechnieken om de hulpbehoeftes van leerlingen helder te krijgen en leert hoe de ondersteuning afgestemd kan worden met collega’s. Je weet hoe je signalering en diagnostiek in onderlinge samenwerking op elkaar af kunt stemmen. Je weet ook hoe je leerlingen met dyslexie meer autonomie kunt geven in de aanpak van hun problemen. Je bent in staat om mee te denken in het dyslexiebeleid en dit beleid te vertalen naar de praktijk van het talenonderwijs. Als zorgprofessional krijg je meer zicht op het dyslexiebeleid in het onderwijs en hoe je daar op af kunt stemmen. Daarnaast weet je hoe dyslexiehulpmiddelen effectief ingezet kunnen worden, welke randvoorwaarden daarvoor gerealiseerd moeten worden en hoe leerlingen daarbij begeleid kunnen worden.

In dit interdisciplinaire intervisietraject is een belangrijke andere nevenopbrengst de samenwerking de tussen onderwijs en zorg. Je krijgt handvatten hoe je je handelen op elkaar af kunt stemmen.

Sterk door samenwerking

Dit traject wordt aangeboden door Dyslexie Centraal (Expertisecentrum Nederlands in samenwerking met Marzenka Rolak, Mieke Urff en Katrien Horions) en Eduseries. Door deze bundeling van expertise kunnen we zorgen voor goed onderbouwde bijeenkomsten waar ervaringen uit wetenschap en praktijk samen komen.

Praktische informatie

Duur: 4 maanden (maart – juni 2022)

Data:

 • Voorlichtingsbijeenkomst (groep A en B):
  • Donderdag 17 maart van 15:45 – 17:15 (inloop met koffie/thee vanaf 15:30)
 • Intervisiebijeenkomsten groep A (telkens van 15.30 tot 17:00 uur, digitale inloop vanaf 15:15):
  • Dinsdag 29 maart
  • Dinsdag 19 april
  • Dinsdag 17 mei
  • Dinsdag 14 juni
 • Intervisiebijeenkomsten groep B (telkens van 15.30 tot 17:00 uur, digitale inloop vanaf 15:15):
  • Donderdag 31 maart
  • Donderdag 21 april
  • Donderdag 19 mei
  • Donderdag 16 juni
 • Slotbijeenkomst (groep A en B):
  • Donderdag 30 juni 15:30-17:30 (inloop met koffie/thee vanaf 15:15)

Kosten: €75, het bedrag is laag dankzij subsidie van het Ministerie van OCW

Locatie: 

*Indien de corona-maatregelen het toelaten.

Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers van verschillende scholen/instellingen

Certificaat: na deelname aan het intervisietraject ontvang je een certificaat voor deelname. Accreditatie is niet aangevraagd.

Tijdsinvestering:

 • Voorlichtingsbijeenkomst, vier intervisiebijeenkomsten, slotbijeenkomst: 10 uur
 • Voorbereiding bijeenkomsten (e-learningomgeving): 8 uur
 • Optionele opdrachten en inlezen in bronnen (e-learningomgeving):  12 uur

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Expertisecentrum Nederlands

Aanmelden: De aanmelding is gesloten. Interesse in toekomstige intervisietrajecten? Mail dan naar info@dyslexiecentraal.nl dan houden we u op de hoogte.