Hoe help je leerlingen bij het leren van een vreemde taal?

  • Online professionaliseringsmodule

Ook leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie kunnen vreemde taal leren. Hoe kun je deze leerlingen als docent en als dyslexiedeskundige hierbij ondersteunen? 

In dit onderdeel van de online professionaliseringsmodule kun je je kennis hierover vergroten. Je kunt hier zelf of samen met je collega's mee aan de slag gaan.

De informatie onder Weten en Doen neem je door ter voorbereiding op het aan de slag gaan met de werkopdrachten onder Leren.

Deze pagina is nog in ontwikkeling en wordt de komende periode verder uitgebreid.

Weten

In de volgende artikelen kun je meer lezen over hoe je leerlingen bij specifieke taaldomeinen kunt ondersteunen bij het leren van de moderne vreemde talen. Deze artikelen bestaan uit een stukje verdieping - waar ligt de uitdaging voor de leerling met dyslexie - en wordt gevolgd door praktische handvatten om met de leerling aan de slag te gaan.