Online intervisiebijeenkomsten en e-learning 2024-2025 | Grip op dyslexie in het vo

Laatst bijgewerkt op

Leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie lopen op de middelbare school vaak tegen verschillende problemen aan. Als onderwijs- of zorgprofessional wil je deze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden: hoe ga je met leerlingen in gesprek? En hoe krijg je hun hulpvraag duidelijk en kun je hen leren zelf met deze problemen om te gaan? Hoe zorg je voor een vertaling van dyslexiebeleid in de praktijk en hoe neem je jouw collega’s hierin mee? Hoe kunnen dyslexiehulpmiddelen effectief worden ingezet?

Deze vragen staan centraal tijdens een serie van acht online intervisiebijeenkomsten en twee bijeenkomsten op locatie in het schooljaar 2024-2025. Via themagerichte intervisie delen onderwijs- en zorgprofessionals ervaringen met elkaar, aan de hand van casussen/vraagstukken die zij zelf inbrengen. Ter ondersteuning worden relevante materialen, ontwikkeld in het kader van Dyslexie Centraal, gebruikt. Dit traject is in samenwerking met Eduseries ontwikkeld en wordt aangeboden door het Expertisecentrum Nederlands.

Doelgroep

De intervisiegroepen zijn interdisciplinair en bestaan bijvoorbeeld uit docenten moderne vreemde talen, docenten Nederlands, docenten die de ambitie hebben om leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie te begeleiden, remedial teachers, dyslexiecoaches, ondersteunings-/zorg-/dyslexiecoördinatoren, orthopedagogen/psychologen.

Inhoud

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Bijeenkomsten 1 en 4: Schoolbrede aanpak
 • Bijeenkomsten 2 en 3: Gespreksvoering met leerlingen en collega's
 • Bijeenkomsten 5 en 6: Van dyslexiebeleid naar praktijk bij de talen
 • Bijeenkomsten 7 en 8: Inzet van dyslexiehulpmiddelen

Werkwijze

Je gaat aan de slag met vragen uit je eigen praktijk en krijgt concrete handvatten voor oplossingen aangereikt.
Je brengt het geleerde in de praktijk en deelt hierover ervaringen met andere onderwijs- en zorgprofessionals van andere scholen/instellingen.

E-learning

De online intervisiebijeenkomsten worden ondersteund door middel van e-learning. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het online platform van wij-leren. In deze online leeromgeving wissel je casussen en vraagstukken met elkaar uit ter voorbereiding op de bijeenkomsten. Daarnaast staan er optionele bronnen en opdrachten in de leeromgeving. Deze bronnen en opdrachten geven extra verdieping op het thema. Als deelnemer heb je zelf de vrijheid om te bepalen of het voor je ontwikkeling relevant is om deze bronnen door te nemen en/of de opdrachten te maken. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de werking van deze leeromgeving.

Docenten

 • Christel Dood is onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands. Zij is betrokken bij verschillende projecten over dyslexie, leesmotivatie en leesvaardigheid, waaronder het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie waarbij ze lid is van de werkgroep VO.
 • Marzenka Rolak is orthopedagoog-generalist en geeft diverse trainingen over dyslexie. Daarnaast is ze lid van de stuurgroep en de werkgroep VO van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.
 • Mieke Urff heeft ruim 20 jaar voor de klas gestaan als docent Frans en Engels. Al snel is ze zich gaan verdiepen in de problemen die leerlingen met dyslexie tegenkomen bij de taalvakken en bij lezen in het algemeen. Ze houdt zich vanuit die kennis en ervaring bezig met professionalisering van talendocenten en remedial teachers binnen het (voortgezet) onderwijs. Daarnaast is ze lid van de werkgroep VO van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.
 • Katrien Horions is senior docent aan de academie logopedie van Hogeschool Zuyd waar ze de minor dyslexie coördineert. Daarnaast is ze lid van de stuurgroep en de werkgroep VO van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

Wat levert het op?

Na afloop van deze intervisie is niet alleen je kennis maar zijn ook je vaardigheden als onderwijsprofessional met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie vergroot. Je bent in staat om mee te denken in het dyslexiebeleid en dit beleid te vertalen naar de praktijk van het (talen)onderwijs. Als zorgprofessional krijg je meer zicht op het dyslexiebeleid in het onderwijs en hoe je daar op af kunt stemmen.

Tijdens dit intervisietraject kom je te weten:

 • hoe je knelpunten in de eigen praktijk oppakt;
 • hoe je door middel van verschillende gesprekstechnieken de hulpbehoeftes van leerlingen helder krijgt;
 • hoe je de ondersteuning afstemt met collega’s;
 • hoe je signalering en diagnostiek in onderlinge samenwerking op elkaar afstemt;
 • hoe je leerlingen met dyslexie meer autonomie geeft in de aanpak van hun problemen;
 • hoe dyslexiehulpmiddelen effectief ingezet kunnen worden, welke randvoorwaarden daarvoor gerealiseerd moeten worden en hoe leerlingen daarbij begeleid kunnen worden.

Een belangrijke nevenopbrengst is de samenwerking tussen onderwijs en zorg: je krijgt handvatten hoe je je handelen op elkaar af kunt stemmen.

Goed voorbeeld uit de praktijk

Na het volgen van het intervisietraject Grip op dyslexie in het vo heeft Maaike Stoffer, remedial teacher / dyslexiespecialist van het Veluws College Mheenpark, een eigen intervisiegroep opgestart binnen de scholengemeenschap. Lees hier verder.

Praktische informatie

De bijeenkomsten vinden plaats in de periode oktober 2024 – juni 2025.

De bijeenkomsten vinden voor twee verschillende groepen plaats: een groep op maandagmiddag en een groep op donderdagmiddag. Beide groepen zijn interdisciplinair.

Data

 • Voorlichtingsbijeenkomst (groep A en B)

Maandag 7 oktober 2024 van 15:30 – 17:00 uur (inloop met koffie/thee vanaf 15:15 uur)
Online aansluiten is niet mogelijk

 • Intervisiebijeenkomsten groep A (15.30 tot 17:00 uur, digitale inloop vanaf 15:15 uur)

Maandag 11 november 2024
Maandag 9 december 2024
Maandag 13 januari 2025
Maandag 3 februari 2025
Maandag 17 maart 2025
Maandag 14 april 2025
Maandag 12 mei 2025
Maandag 2 juni 2025

 • Intervisiebijeenkomsten groep B (15.30 tot 17:00 uur, digitale inloop vanaf 15:15 uur)

Donderdag 14 november 2024
Donderdag 12 december 2024
Donderdag 16 januari 2025
Donderdag 6 februari 2025
Donderdag 20 maart 2025
Donderdag 17 april 2025
Donderdag 15 mei 2025
Donderdag 5 juni 2025

 • Slotbijeenkomst (groep A en B)

Donderdag 26 juni 2025 van 15:30-17:30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 15:15 uur)
Online aansluiten is niet mogelijk

Kosten

€75 (excl. reiskosten)

Locatie 

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers van verschillende scholen/instellingen per groep. We hanteren een minimum aantal deelnemers om het intervisietraject door te laten gaan is. Uiterlijk vrijdag 12 juli zullen wij laten weten of het intervisietraject definitief door kan gaan.

Certificaat

Na deelname aan het intervisietraject ontvang je een certificaat voor deelname, indien je bij minimaal 80% van de bijeenkomsten aanwezig bent geweest.

Tijdsinvestering 

 • Voorlichtingsbijeenkomst, acht intervisiebijeenkomsten, slotbijeenkomst: 15,5 uur (excl. reistijd)
 • Voorbereiding intervisiebijeenkomsten en slotbijeenkomst (e-learning): 9,5 uur
 • Optionele opdrachten en inlezen in bronnen (e-learning): 35 uur

Aanmelden

Je kunt je tot en met vrijdag 5 juli aanmelden via dit aanmeldformulier.

Mocht je vragen hebben neem dan contact met ons op door te mailen naar info@dyslexiecentraal.nl of te bellen naar Expertisecentrum Nederlands: Melissa in ’t Zandt (024 204 25 80).