Regionale netwerken

Laatst bijgewerkt op

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie kiest voor het stimuleren van regionale netwerken. Door samen met andere betrokken partijen in de regio doelgericht in te zetten op de preventie en integrale aanpak van leesproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid kan een duurzame en effectieve werkwijze gerealiseerd worden. Het Stimuleringsprogramma wil de verbinding tussen verschillende partijen ondersteunen op een manier die passend is bij de regio.

Focus op direct verantwoordelijke partijen

We zetten in op de direct verantwoordelijken voor de organisatie van goed lees- en spellingonderwijs (leraren/docenten, schoolleiding en schoolbesturen) en we stimuleren de andere betrokken partijen (samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten, onderwijsinspectie) om hun ondersteunende taak op zich te nemen. 

Een schematische weergave van deze samenwerking vind je hier: 

Afbeelding van de Stuurkolom Duurzame aanpak leesproblemen en dyslexie

Regionale kaart

Het Stimuleringsprogramma wil de betrokkenen bij onderwijs en zorg bij leesproblemen en dyslexie in de eigen regio met elkaar in contact brengen en verbinden. Op basis van verschillende bestaande regio-indelingen (o.a. Samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo, Jeugdzorgregio’s) hebben wij Nederland ingedeeld in 7 grote regio’s. Deze regio’s worden voorzien van een eigen regionale kaart met informatie over betrokken partijen en netwerken die toegankelijk en raadpleegbaar is. Op deze manier kunnen partijen elkaar beter vinden, zodat zowel knelpunten als goede voorbeelden uit de regio met elkaar kunnen worden besproken en aangepakt. Ook wordt hiermee duidelijk waar zich ‘witte vlekken’ bevinden en waar extra stimulering nodig is.

Afbeelding van een kaart van Nederland waarbij Nederland is verdeeld in 7 regio's: Noord, Midden-Oost, Midden, Zuid-Oost, Zuid-West, West, Noord-West

Regionale bijeenkomsten en activiteiten

Het Stimuleringsprogramma bevordert en faciliteert zoveel mogelijk de ‘natuurlijke’ netwerken. Daarom bieden wij regionale partijen de mogelijkheid om zich bij ons te melden als zij regionale bijeenkomsten of activiteiten willen organiseren.
Het Stimuleringsprogramma kan de organisatie van deze bijeenkomsten of activiteiten faciliteren. Dit kan op verschillende manieren: sleutelpersonen opsporen, personen/instellingen verbinden, goede (regionale) voorbeelden ontsluiten, professionaliseren, ondersteunen via het digitaal platform en meer.

Eerste bijeenkomst Regio Zuid-Oost in Nijmegen

Op 14 februari 2019 heeft de eerste regiobijeenkomst plaatsgevonden in Nijmegen. Benieuwd naar wat er aan bod is gekomen? Lees hier dan het verslag van deze regiobijeenkomst:

Een bijeenkomst in uw regio mogelijk maken?

Andere regio’s kunnen dit voorbeeld volgen! Is er in je regio behoefte aan een regiobijeenkomst en wil jij of je organisatie hier de kartrekker van zijn, neem dan contact met ons op door te mailen naar info@dyslexiecentraal.nl.

Volgende bijeenkomsten

Wil je geen kartrekker zijn, maar heb je wel behoefte aan een bijeenkomst? Dan kun je ook mailen naar info@dyslexiecentraal.nl. We houden je dan op de hoogte van volgende bijeenkomsten. Je kan je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief