Nieuw! boek over Preventieve Dyslexiezorg

  • November 2022
  • Actueel

Begin november verschijnt de nieuwe publicatie van Ria Kleijnen over de methodiek Preventieve Dyslexiezorg. Kort gezegd houdt de methodiek in dat er niet wordt afgewacht, maar dat er meteen gehandeld wordt als zich ernstige en opvallende signalen van lees- en spellingproblemen voordoen. Ria schreef in drie delen over de theorie en de praktijk van deze methodiek. 

Over Ria Kleijnen

Dr. Ria Kleijnen (1954) bouwde in haar loopbaan zowel expertise en ervaring op in het onderwijs als in de dyslexiezorg. Haar proefschrift handelde over de strategieën van zwakke lezers en spellers in het voortgezet onderwijs. In dit handboek beschrijft ze een door haar (en vele anderen) ontwikkelde preventieve aanpak voor leerlingen aan het begin van hun lees- en spellingontwikkeling, waarbij professionals uit onderwijs én zorg in nauwe samenwerking het verschil kunnen maken. Zij brengt daarmee haar inhoudelijke kennis, ervaring met het coördineren van projecten, het opleiden van professionals en het uitvoeren van (praktijk)wetenschappelijk onderzoek samen.

Het boek is bedoeld voor professionals in onderwijs en zorg, ouders, beleidsmakers, bestuurders, opleidingen en wetenschap. 

Meer weten over het boek? lees dan de brochure

Het is boek zowel digitaal als download als fysiek boek beschikbaar. 

Voorkant boek Preventieve Dyslexiezorg, auteur Ria Kleijnen. Een groep van handen die samen een keten vormen