Hoe is het voor leerlingen om dyslexie te hebben?

  • Online professionaliseringsmodule

In dit onderdeel gaan we in op hoe het is om dyslexie te hebben en hoeveel invloed je als professional, bijvoorbeeld als docent op een leerling kunt hebben. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van twee gedichten en afgesloten met een poll. Dit artikel is onderdeel van de online professionaliseringsmodule Dyslexie en Moderne Vreemde Talen.

Door middel van het eerste gedicht vertelt Nathalie, een meisje met dyslexie, hoe zij zich voelt op school. Ze is zich pijnlijk bewust van alles wat misgaat, hoewel ze toch echt haar best doet. Ze voelt zich niet gehoord en niet gezien. In haar hoofd cirkelen de opmerkingen die ze dagelijks hoort: “Doe beter je best. Het is je nu al zo vaak uitgelegd… Je weet toch best waar een punt moet staan? Dit is toch echt niet moeilijk hoor!
Voor Nathalie kwam het keerpunt toen op haar school iemand de tijd nam om met haar te praten en samen met haar na te denken over een andere aanpak. Iemand die begreep hoe ze zich voelde en nadacht over wat zij nodig had. Voor Nathalie  heeft die ene persoon een enorm verschil gemaakt.

Ken jij leerlingen zoals Nathalie? En is er in hun schoolleven zo’n persoon? Jij misschien? 

Vrouw leest boek in de bibliotheek

Tweede gedicht

Een 10-jarige meisje uit Engeland heeft in 2019 een prachtig gedicht over dyslexie geschreven. Het gedicht kan zowel van boven naar beneden als andersom gelezen worden. De boodschap is helder: dyslexie maakt je absoluut niet dom en er zijn altijd meer manieren om ergens naar te kijken.

De jonge dichteres heeft zelf geen dyslexie maar ze kan zich erg goed inleven in haar klasgenoten die dat wel hebben.

Dyslexia (orgineel)
I am stupid
Nobody would ever say
I have a talent for words

I was meant to be great
That is wrong
I am a failure

Nobody could ever convince me to think that
I can make it in life

NOW READ UP ⇅

Dyslexie (Nederlandse vertaling)

Van boven naar beneden Van beneden naar boven

Ik ben dom
Niemand zal ooit van mij zeggen
dat ik een talent heb voor taal

Ik kan alles bereiken, dacht ik
Maar dat klopt niet: 
Ik ben een mislukking

Niemand overtuigt mij ervan
dat ik het helemaal ga maken in het leven

Ik ga het helemaal maken in het leven
Niemand overtuigt mij ervan
dat ik een mislukking ben

Dat klopt niet:
Ik kan alles bereiken
Ik heb een talent voor taal

Niemand zal ooit van mij zeggen
dat ik dom ben

Bron (origineel): https://www.understood.org/en/community-events/blogs/making-a-difference/2019/04/05/a-young-girls-reverse-poem-about-dyslexia-goes-viral, geraadpleegd op 31-7-2020.

 

Poll: Hoe dyslexiebewust ben jij?

Deze poll is bedoeld om je beginsituatie te bepalen en om voor jezelf te verkennen hoe jij, binnen de context van jouw school, dyslexievriendelijk onderwijs vormgeeft. Wat doe je al en wat wil je gaan doen? Wat kunnen jullie als talendocenten van de school doen? Wat kun je doen als behandelaar of remedial teacher? 
Je kunt de stellingen gebruiken om je eigen beginsituatie in beeld te brengen maar ook om het onderwerp binnen je vaksectie te bespreken. Ook een dyslexiespecialist die vaksecties ondersteunt kan deze poll gebruiken, bijvoorbeeld als startactiviteit.

Ga naar de poll: Hoe dyslexiebewust ben jij?

Wil je nu met de school een volledig beeld krijgen van de stand van zaken rondom de begeleiding van leerlingen met leesproblemen en dyslexie op jouw school? Dan kun je gebruik maken van de Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs.