FAQ | Ouders

Laatst bijgewerkt op

1. Wanneer kan of moet mijn kind met lees-/spellingproblemen doorverwezen worden naar specialistische dyslexiezorg?

Een school hoort beginnende problemen met lezen en/of spellen bij leerlingen op tijd te signaleren en de ondersteuning hierbij vervolgens adequaat in te vullen volgens de aanbevelingen in de Handreiking voor de invulling van de Ondersteuningsniveaus 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie. Als ook na intensieve ondersteuning en voldoende inzet van een interventie op school nog steeds hardnekkige lees-/spellingproblemen voorkomen, dan ontstaat het vermoeden van (ernstige) dyslexie. In overleg tussen school en ouders kan de leerling dan aangemeld worden voor onderzoek (en eventueel behandeling) van Ernstige Dyslexie (ED) in het kader van de Jeugdzorg. School moet bij de aanmelding het vermoeden van ED onderbouwen met een uitgebreid leerlingdossier over de gegeven ondersteuning en de behaalde resultaten van de leerling. De periode met inzet op de Ondersteuningsniveaus 2 en 3 op school zal in de regel beginnen in groep 3 en doorlopen in groep 4. In de tweede helft van groep 4 wordt meestal duidelijk of het werkelijk gaat om ernstige en hardnekkige lees-/spellingproblemen. Aan het eind van groep 4 kan de leerling dan meestal doorverwezen worden naar de dyslexiezorg. Als u zich als ouders zorgen maakt over de lees-/spellingontwikkeling van uw kind, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de leerkracht en/of intern begeleider van de school.

Lees meer

 

2. De school biedt onvoldoende ondersteuning aan mijn kind met lees-/spellingproblemen. Wat kan ik doen?

Als u zich als ouders zorgen maakt over de lees-/spellingontwikkeling van uw kind, is het belangrijk om dit met de leerkracht en/of intern begeleider van de school te bespreken. De school van uw kind moet kunnen laten zien hoe de ondersteuning voor uw kind precies is ingevuld en hoe de vorderingen van uw kind hierbij gevolgd worden. School hoort hierbij de Handreiking voor de invulling van de Ondersteuningsniveaus 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie te volgen. Hierin staat beschreven wat voldoende ondersteuning is. Als naar uw idee de school niet voldoende ondersteuning biedt, bespreek dit dan ook met de intern begeleider of met de schooldirecteur. In zo’n gesprek kan duidelijk worden wat de school wel of niet doet, en ook wat u als ouders aanvullend eventueel thuis zou kunnen doen. Als blijkt dat de school onvoldoende ondersteuning biedt of kan bieden, dan moet dit aangekaart worden bij de schooldirecteur en moet besproken worden hoe dit knelpunt opgelost gaat worden. School kan bijvoorbeeld – in overleg met u als ouders – op zoek gaan naar externe hulp bij de invulling van de ondersteuning van uw kind. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet van een gespecialiseerde Remedial Teacher of orthopedagoog vanuit het schoolbestuur, of met hulp vanuit een onderwijsbegeleidingsdienst. Sommige dyslexiepraktijken bieden ook speciale trajecten voor deze ondersteuning aan. De kosten voor de inzet van deze externe hulp bij de ondersteuning zijn voor rekening van de school.

Lees meer