Scan PO groep 3-8 | Visie en missie

  • Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Terug naar de Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Beschrijving van het verbeterdomein

De visie en missie vormen een basis voor het onderwijskundig beleid en de uitvoering daarvan. Verschillende aspecten die ingebed zijn in een visie en missie hebben ook een uitwerking op de omgang met leerlingen met lees- en spellingproblemen of dyslexie. Denk hierbij aan de volgende voorbeeldstandpunten: ‘functionele geletterdheid vinden wij belangrijk voor onze leerlingen’, ‘we zijn van mening dat lees- en spellingproblemen, dyslexie en laaggeletterdheid ernstige belemmeringen vormen voor de leerling in het onderwijs en de maatschappij’ en ‘we erkennen dat leerlingen met lees- en spellingproblemen specifieke aanpassingen of begeleiding nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen waar zij de capaciteiten voor hebben’. Deze aanpassingen zijn niet afhankelijk van al dan niet verstrekte verklaringen; de leerling is de maat. 

Inspirerende bronnen

Dit document van School aan zet bevat een stappenplan voor gemeenschappelijke visieontwikkeling op leesonderwijs.