Scan PO groep 3-8 | Ontwikkeling en professionalisering

  • Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Terug naar de Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Beschrijving van het verbeterdomein

Op school is sprake van een specifieke en doorlopende ontwikkeling en professionalisering gericht op de verbetering van de dagelijkse praktijk. De begeleiding van en het beleid omtrent de ondersteuning van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen en dyslexie maken daar deel van uit. Er zijn mogelijkheden voor intervisie en intercollegiale consultatie. Ook op het niveau van het schoolbestuur en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs wordt kennisdeling gefaciliteerd en gestimuleerd om te waarborgen dat binnen het team voldoende capaciteit en expertise zijn voor het aanbieden en zo nodig optimaliseren van de begeleiding van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen of dyslexie.