Scan PO groep 3-8 | Onderwijskundig beleid en uitvoering

Laatst bijgewerkt op
  • Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Terug naar de Scan Leesproblemen en Dyslexie groep 3-8

Beschrijving van het verbeterdomein

Het onderwijskundig beleid en de uitvoering daarvan zijn de vertaling van de visie en missie naar de praktijk en vormen de basis voor verschillende aspecten van de onderwijspraktijk. Hierbij valt te denken aan de ondersteuning van leraren door een ib’er of specialisten, het voorzien in een structureel en meerjarig budget, het aanbieden van een doorgaande lijn, een warme overdracht en de monitoring en evaluatie van het lees- en spellingonderwijs (pdca) op basis van datasturing. Onderwijskundig beleid overstijgt de school; hierin is ook een rol voor schoolbesturen, Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en gemeenten weggelegd. 

Inspirerende bronnen

De website Dyslexie Centraal bevat ook een pagina waarop de informatie over bestuur en beleid te vinden is. Op de website van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) kun je informatie vinden over de samenwerking tussen Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en gemeenten.