Preventieve Aanpak | Visie en missie

  • Verbeterdomein
  • Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Terug naar de Scan Preventieve aanpak lezen en spellen.
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Een rijk taalaanbod en goed voorbereidend leesonderwijs is een van de belangrijkste taken in groep 1 en 2. Preventieve, integrale en duurzame aanpak van lezen, schrijven en dyslexie is een belangrijke taak van de school en de strategische partners. Dit is geformuleerd in de visie en missie van alle partijen op alle niveaus, in de documenten die daarvoor binnen passend onderwijs en Jeugdzorg voorzien zijn (SOP (school), ondersteuningsplan (SWV), strategisch beleidsplan (bestuur) en Beleidsplan Jeugd (gemeente) en toezichtskader Onderwijsinspectie.