Preventieve Aanpak | Professionalisering en ontwikkeling

  • Verbeterdomein
  • Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Terug naar de Scan Preventieve aanpak lezen en spellen.
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Specifieke en doorlopende professionalisering is gericht op verbetering van de preventieve aanpak in de dagelijkse praktijk. Professionalisering is praktisch en toepasbaar van aard. Dit vindt zowel plaats op schoolniveau als bovenschools niveau (schoolbestuur/SWV, gemeenten). Bij het initiëren, uitvoeren en opvolgen van verbetertrajecten wordt er rekening houden met draagkracht en verandercapaciteit van alle actoren.