Preventieve Aanpak | Ouderbetrokkenheid

  • Verbeterdomein
  • Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Terug naar de Scan Preventieve aanpak lezen en spellen.
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Ouders worden in begrijpelijke taal geïnformeerd over het taal- en leesonderwijs en de extra ondersteuning die de school biedt. Ouders worden betrokken bij laagdrempelige taalactiviteiten en bibliotheekbezoek wordt gestimuleerd. Indien er reden is voor intensivering van de zorg worden de ouders/verzorgers in een vroegtijdig stadium betrokken en wordt bekeken hoe school en ouders gezamenlijk als educatieve partners kunnen optrekken. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillen in ondersteuningsmogelijkheden, sociale achtergrond, waarden en normen van ouders/verzorgers.