Preventieve Aanpak | Onderwijskundig beleid en uitvoering

  • Verbeterdomein
  • Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Terug naar de Scan Preventieve aanpak lezen en spellen.
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Het onderwijskundig beleid vormt de vertaling van de visie en missie in de dagelijkse praktijk: het stimuleren van daadwerkelijk preventief handelen, een daarbij passende lees- en schrijfcultuur en het voorzien in doorgaande lijn en warme overdracht. Leraren worden ondersteund door ib’er/lees-taal- en dyslexiespecialisten (intern/extern) en verlicht door de inzet van onderwijsassistenten, tutoren en vrijwilligers. De preventieve aanpak wordt gefaciliteerd door structurele, meerjarige budgetten. Het monitoren en evalueren van de preventieve en integrale aanpak verloopt via cyclische kwaliteitsmeting op basis van datasturing1. Bij het onderwijskundig verbeterbeleid wordt rekening gehouden met draagkracht en de gegeven verandercapaciteit. Onderwijskundig beleid overstijgt de school, het betreft tevens de schoolbesturen, SWV en gemeenten.