Preventieve Aanpak | Interprofessionele samenwerking

  • Verbeterdomein
  • Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Terug naar de Scan Preventieve aanpak lezen en spellen.
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Er vindt voor de leerlingen die dit betreft afstemming plaats tussen onderwijs- en zorgprofessionals bij de overdracht van de voorschoolse periode naar de schoolse periode. Bij risicoleerlingen werken professionals van verschillende disciplines samen om de leerlingen optimaal te ondersteunen en te begeleiden. Er vindt bij voorkeur op de werkvloer interprofessionele samenwerking en kruisbestuiving plaats tussen professionals uit onderwijs en zorg (intern of extern) in nauwe afstemming met de ouders/verzorgers. Interprofessionele samenwerking overstijgt de school en geldt ook voor schoolbesturen/SWV’en en gemeenten.