Preventieve Aanpak | Goed lees- en spellingonderwijs Ondersteuningsniveau 3

  • Verbeterdomein
  • Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Terug naar de Scan Preventieve aanpak lezen en spellen.
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Het extra intensiveren van leertijd en aanbod door het getrouw inzetten van evidence- en practice based methodieken (Bouw!, Voorschotbenadering of anders) in een (bij voorkeur) individuele setting. Leraren monitoren de resultaten van dit aanbod en stemmen het extra geïntensiveerde aanbod af op de veelal 10% van de leerlingen, die dit betreft.