Preventieve Aanpak | Goed lees- en spellingonderwijs Ondersteuningsniveau 2

  • Verbeterdomein
  • Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Terug naar de Scan Preventieve aanpak lezen en spellen.
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Bij de preventieve aanpak op ondersteuningsniveau 2 gaat het om het intensiveren van het taalaanbod in leertijd en organisatievorm (kleine groepen) voor leerlingen met taalachterstand en/of problemen op het gebied van (beginnende) geletterdheid. Leraren monitoren de resultaten en stemmen het geïntensiveerde aanbod af op de veelal 25 % van de leerlingen, die dit betreft.