Preventieve Aanpak | Goed lees- en spellingonderwijs Ondersteuningsniveau 1

  • Verbeterdomein
  • Scan Preventieve Aanpak Lezen en Spellen

Terug naar de Scan Preventieve aanpak lezen en spellen.
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Bij de preventieve aanpak op ondersteuningsniveau 1 gaat het om het besteden van voldoende tijd (300-480 minuten per week) aan breed taalaanbod voor alle leerlingen. Onder breed taalaanbod wordt verstaan taalaanbod dat zich richt op: taalbewustzijn, alfabetisch principe, spreken, luisteren, verhaaloriëntatie, verhaalbegrip, woordenschat, functioneel ‘schrijven’ en ‘lezen’. Daarnaast observeren, signaleren en monitoren leerkrachten van voorspellers van leesontwikkeling (fonemisch bewustzijn, (actieve) letterkennis en benoemsnelheid). Het op basis van leerlingresultaten afstemmen van de preventieve aanpak op de leerbehoefte van de leerlingen. Alle leerlingen beheersen (actief en/of passief) 12 tot 18 letters als ze naar groep 3 gaan. Leerlingen blijven plezier houden in taalactiviteiten en zijn gemotiveerd om op een natuurlijke wijze met taal om te gaan. Ouders/verzorgers worden optimaal betrokken bij leesbevorderende activiteiten thuis en op school.