Technische maatjes bij dyslexie

Laatst bijgewerkt op

Technische maatjes Hoofdstuk 1

Technische Maatjes Hoofdstuk 2

Technische Maatjes Hoofdstuk 3

Technische Maatjes Hoofdstuk 4

Technische Maatjes Hoofdstuk 5

ICT kan een effectief hulpmiddel zijn voor het verbeteren van functioneel lezen en schrijven. Technische maatjes bij dyslexie laat zien wat de mogelijkheden van ICT zijn bij ondersteuning van leerlingen met dyslexie.

De publicatie toont overtuigend aan dat bij consequent gebruik van ICT de lees- en spellingvaardigheden van leerlingen met dyslexie kunnen verbeteren. In Technische maatjes vind je praktijkvoorbeelden en instructieschema’s van effectieve middelen. Deze demonstreren het gebruik en het positieve effect van verschillende ICT-middelen.

Inhoud van Technische Maatjes bij Dyslexie: 

  • Hoofdstuk 1: Doel van ICT-middelen
  • Hoofdstuk 2: ICT-middelen voor functioneel lezen en schrijven
  • Hoofdstuk 3: Functies van ICT-middelen
  • Hoofdstuk 4: Implementatie van ICT-middelen
  • Hoofdstuk 5: Uitwerking van de Implementatie van ICT-middelen

De in de publicatie genoemde dvd is niet langer beschikbaar.

Kijk voor meer informatie over ICT-hulpmiddelen op www.dyslexiehulpmiddelen.com. Deze website geeft een overzicht van beschikbare ICT-hulpmiddelen in Nederland en Vlaanderen.