Dyslexiescan VO | Onderwijs en begeleiding op Ondersteuningsniveau 1

  • Verbeterdomein
  • Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

Terug naar de Dyslexiescan Voortgezet onderwijs
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Bij de overdracht van de basisschool naar onze school is het duidelijk welke leerlingen dyslexie hebben. In het eerste jaar worden leerlingen gescreend op lees- en spellingproblemen en het vermoeden van dyslexie. Bij ons op school houden álle docenten in de les rekening met leerlingen met lees- en spellingproblemen en dyslexie. Zij weten welke leerlingen een dyslexieverklaring hebben en zijn op de hoogte van de faciliteiten die er voor de leerlingen vermeld staan op de dyslexiekaart. Ze spreken met de leerlingen over wat de leerling nodig heeft bij hun vak en hoe zij de leerling daarbij kunnen versterken. Wat voor álle leerlingen goed is, is ook goed voor leerlingen met dyslexie. Dit betreft onder andere goed gedifferentieerde instructie en feedback, transparante planning van leerstof, helder toetsbeleid en het expliciet aanleren van strategieën en studievaardigheden. Voor talendocenten geldt dat ze specifiek aandacht besteden aan strategieën voor woordjes leren en de uitspraak van de taal. Daarenboven zorgen docenten voor een veilig leerklimaat en een prettige sfeer. Ze ondersteunen leerlingen op sociaal emotioneel gebied en bieden kansen om succeservaringen op te doen. Docenten zetten in op het bevorderen van de zelfstandigheid en het welbevinden van de leerlingen.