Dyslexiescan VO | Interprofessionele samenwerking

  • Verbeterdomein
  • Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

Terug naar de Dyslexiescan Voortgezet onderwijs
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Binnen en buiten de school werken professionals van verschillende disciplines samen om leerlingen optimaal te ondersteunen en te begeleiden. Op onze school vindt samenwerking met de zorg plaats als leerlingen in aanmerking komen voor een diagnostisch onderzoek naar dyslexie of nog in behandeling zijn. Gegevens die nodig zijn voor het diagnostisch onderzoek, een optimale behandeling buiten de school en een optimale begeleiding binnen de school worden met elkaar uitgewisseld. Bij een vermoeden van dyslexie (aanhoudende problemen ondanks extra hulp) geeft de school voldoende informatie (bijvoorbeeld proefwerken vreemde talen) om de hardnekkigheid te onderzoeken en de behandelaren in staat te stellen de behandeladviezen af te stemmen op wat er in de lessen wordt verwacht. Ook na vaststelling van de diagnose en tijdens de behandeling vindt goede afstemming plaats: wat kan de school bieden en wat de behandelaar, en hoe wordt regelmatig geëvalueerd? Er vindt bij voorkeur op de werkvloer interprofessionele samenwerking en kruisbestuiving plaats tussen professionals uit onderwijs en zorg in nauwe afstemming met de leerlingen en ouders/verzorgers.