Dyslexiescan VO | Intensievere begeleiding op Ondersteuningsniveau 3

  • Verbeterdomein
  • Dyslexiescan Voortgezet Onderwijs

Terug naar de Dyslexiescan Voortgezet onderwijs
 

Beschrijving van het verbeterdomein

Een interne zorgspecialist biedt leerlingen met dyslexie taakgerichte begeleidingslessen gericht op het verbeteren van functioneel lezen en spellen bij de vakken die de leerling heeft: Nederlands, vreemde talen, de aanpak van complexe teksten bij zaak- en exacte vakken. Daarbij is er ook expliciet aandacht voor studiestrategieën die bij deze vakken worden gevraagd. Op de leerling afgestemde psycho-educatie en copingstijlen maken integraal deel uit van deze intensievere begeleiding. Voor deze intensieve psycho-sociale begeleiding worden daartoe bestemde methodieken ingezet (onder andere Dyslexie de baas, DyslexieSleutels). In alle gevallen wordt deze begeleiding goed afgestemd met leerling, mentor en ouders/verzorgers en regelmatig geëvalueerd. Indien de school met externe zorgspecialisten (remedial teachers, dyslexiespecialisten, gedragsspecialisten) werkt, vindt er afstemming en regelmatig evaluatie plaats.