Pilot verbetertraject ondersteuningsniveaus

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • Januari 2023

Wat houdt de pilot in?

Vanuit Dyslexie Centraal begeleiden we schoolbesturen of samenwerkingsverbanden bij het opzetten van een verbetertraject rondom de invulling van de ondersteuningsniveaus. Leren van en met elkaar staat hierbij centraal. Niet alleen de onderwijskwaliteit van de ondersteuningsniveaus kan hierbij aan bod komen, maar ook de afstemming met ouders en de samenwerking met externe zorg bij ernstige leesproblemen en dyslexie. De scholen uit het schoolbestuur of samenwerkingsverband wisselen tijdens vier bijeenkomsten kennis en ervaringen uit. Een knelpunt uit de eigen onderwijspraktijk vormt hierbij het uitgangspunt. Aan het einde van het traject hebben de scholen stappen gezet om het knelpunt aan te pakken. Vanuit Dyslexie Centraal is een onderzoeker aanwezig om het proces te ondersteunen.

Het verbetertraject wordt opgezet aan de hand van het Draaiboek verbetertraject po: van en met elkaar leren op ON3

Interesse of vragen?

Heeft u interesse in deelname aan de pilot of vragen hierover? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@dyslexiecentraal.nl of door te bellen naar Emmi Stuij (024-2042577) of Martine Gijsel (024-2042578).