Nieuw! Eerste Hulp Bij Instructie bij Basisvaardigheden

Laatst bijgewerkt op
  • Actueel
  • September 2023

Ervaren onderwijskundige professionals Wied en Cecile Ruijssenaars bogen zich over de vraag: hoe kan het dat in het onderwijs het gemiddelde niveau van de basisvaardigheden (lezen, spellen/taal, rekenen/wiskunde) geleidelijk daalt? Kan het ook aan de instructievaardigheden van onderwijsprofessionals liggen?

Om onderwijsprofessionals in de praktijk, maar ook opleiders en methodemakers hierover tot nadenken te brengen en te helpen met het maken van keuzes hierbij, schreven Wied en Cecile het boekje Eerste Hulp bij Instructie (EHBI 2.0). Het hierin gepresenteerde denkkader biedt de onderwijsprofessionals (leraar, begeleider, gedragsdeskundige) een handvat waarmee je naar een taak, methode, handleiding en didactiek kunt kijken. Je kunt zelf beoordelen hoe de (fundamenten van de) basisvaardigheden aan bod komen en wat de sterke/zwakke punten zijn, zodat je  vervolgens passende keuzes kunt maken. Opleiders kunnen dit boekje gebruiken om studenten kritisch te leren kijken naar en nadenken over optimale didactiek. Voor methodeschrijvers bevat het handvatten om de leerinhouden consequent te stroomlijnen.

Bij dit boekje schreven de auteurs een groot aantal downloadbare bijlagen, waarin zij verschillende thema’s en begrippen verder uitwerken. Het gaat om thema’s als automatiseren, typen kennis, taakanalyse, diagnostisch gesprek, instructieprincipes, feedback en compenseren, aangevuld met definities, begripsomschrijvingen en toegankelijke bronnen.

Deze uitgewerkte thema’s zijn ook als zelfstandige teksten te lezen en nu als bijlagen bij EHBI gratis te downloaden via Dyslexie Centraal.

Meer lezen over EHBI en de bijlagen? Klik op de link hieronder.