Deel je ervaringen en win!

Sommige scholen worstelen met vragen over de inrichting van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij lezen en spellen: Welke ondersteuning bieden we? Bij welke leerlingen? Wanneer doen we dat en wie verzorgt die ondersteuning?

Hebben jullie als school ook dit soort vragen en ervaren jullie hierbij knelpunten? Of hebben jullie juist een goede oplossing voor een knelpunt gevonden en zijn jullie trots op de manier waarop de leerlingen met leesproblemen en dyslexie bij jullie op school geholpen worden?

Bij Dyslexie Centraal zijn we benieuwd naar jullie verhalen uit de praktijk! Op basis hiervan krijgen we goed zicht op zowel de ervaren knelpunten als ook op werkbare oplossingen in de praktijk. Bij veel voorkomende knelpunten kunnen we proberen om een centrale oplossing vanuit Dyslexie Centraal te bieden die ook andere scholen kan helpen. De succeservaringen kunnen een bron van inspiratie zijn voor het formuleren van goede en werkbare oplossingen voor scholen die dezelfde vragen of knelpunten hebben. 

Deel je ervaringen met ons en help hiermee zowel Dyslexie Centraal als andere scholen! Bovendien maak je kans op een mooie prijs.

Beschrijf in ongeveer 250 woorden jullie knelpunt of succesverhaal op dit formulier. Deel je ervaringen voor 1 mei 2021. 

Met het inzenden van je verhaal maak je kans op een half jaar lang advies op maat van een dyslexie-expert die jullie helpt bij vragen rondom ervaren knelpunten of bij het optimaliseren van de inrichting van de ondersteuning op niveau 2 en 3.