Wat is het Stimuleringsprogramma?

Laatst bijgewerkt op

In deze folder vind je in het kort de belangrijkste informatie over het Stimuleringsprogramma.

Vanuit het Ministerie van OCW is een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs, kortweg het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. In het kader van dit Stimuleringsprogramma moeten scholen beter in staat worden gesteld om systematisch te kunnen werken aan het op preventieve, integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Het programma richt zich op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en stimuleert hierbij nadrukkelijk ook de samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen. 

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands (EN) in samenwerking met Oudervereniging Balans en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
Het programma wordt ondersteund en geadviseerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van: Expertisecentrum Nederlands (EN), Oudervereniging Balans, Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en de Landelijke Beroepsvereniging van Begeleiders in het Onderwijs (LBBO).

De stuurgroep bestaat uit: 

 • Jack Biskop - onafhankelijk voorzitter Stuurgroep
 • Marijke van Grafhorst - NKD
 • Marion Vliegenthart - LBRT
 • Henric Bezemer - Netwerk LPO
 • Joli Luijckx - Balans
 • Engelien Houben - LBBO
 • Eliane Segers - Expertisecentrum Nederlands
 • Marzenka Rolak - dyslexie-expert Voortgezet Onderwijs
 • Katrien Horions - COM / Hogeschool Zuyd
 • Manon van der List - NVLF
 • Peter de Jong - SDN

De coördinatie van het programma is in handen van twee programmamanagers: Evelien Krikhaar & Ria Kleijnen (tot 2021).

Afbeelding van de logo's van de partners van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie: Expertisecentrum Nederlands, Balans, NKD, LBRT, LBBO, Communiceer digitale hulpmiddelen, Stichting Dyslexie Nederland en Netwerk LPO.