Wat is het Stimuleringsprogramma?

In deze folder vind je in het kort de belangrijkste informatie over het Stimuleringsprogramma.

Vanuit het Ministerie van OCW is een meerjarige subsidie verstrekt voor het Programma Preventieve en Integrale aanpak Dyslexie en Hulpmiddelen Onderwijs, kortweg het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie. In het kader van dit Stimuleringsprogramma moeten scholen beter in staat worden gesteld om systematisch te kunnen werken aan het op preventieve, integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie. Het programma richt zich op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en stimuleert hierbij nadrukkelijk ook de samenwerking met ouders, zorgverleners, besturen, samenwerkingsverbanden en beleidsorganen. 

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum Nederlands (EN) in samenwerking met Oudervereniging Balans en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
Het programma wordt ondersteund en geadviseerd door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van: Expertisecentrum Nederlands (EN), Oudervereniging Balans, Nationaal Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (Netwerk LPO), Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) en de Landelijke Beroepsvereniging van Begeleiders in het Onderwijs (LBBO).

De stuurgroep bestaat uit: 

  • Marijke van Grafhorst - NKD
  • Marion Vliegenthart & Nettie Veeninga - LBRT
  • Jack Biskop - Netwerk LPO
  • Joli Luijckx - Balans
  • Engelien Houben - LBBO
  • Heleen Strating - Expertisecentrum Nederlands
  • Marzenka Rolak - SDN
  • Katrien Horions - COM / Hogeschool Zuyd

De coördinatie van het programma is in handen van twee programmamanagers: Ria Kleijnen & Evelien Krikhaar.