Plannen en ambities

Laatst bijgewerkt op

In het kader van het Stimuleringsprogramma zijn de volgende ambities geformuleerd: 

  • Het programma zorgt ervoor dat scholen beter in staat worden gesteld om systematisch te kunnen werken aan preventie en aan het op integrale en effectieve manier aanpakken van laaggeletterdheid, leesproblemen en dyslexie.
  • Het programma ondersteunt het gebruik van nieuwe inzichten over preventieve hulpmiddelen in de dagelijkse onderwijspraktijk, maar ook in het gezin en de behandelpraktijk. 
  • Het programma sluit naadloos aan op het Masterplan Dyslexie, echter is méér gericht op preventie en ondersteunende hulpmiddelen dan voorheen.
  • Het programma zorgt voor integratie van informatiebehoefte van alle betrokken: ouders, leerlingen, onderwijsprofessionals, zorgprofessionals, bestuurders en overkoepelende ondersteuners (in onderwijs en zorg).
  • Het programma beoogt de laatste stand van de wetenschap te volgen en nader (praktijk)onderzoek te doen naar de evidentie van programma’s, ICT-hulpmiddelen, vaardigheden van professionals en implementatiemethodieken.   
     

Zie hieronder het filmpje van de presentatie van het Stimuleringsprogramma tijdens de SEN conferentie in 2018.