Plan van Aanpak

Laatst bijgewerkt op

Het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie heeft de doelstelling, werkwijze, actiepunten en het tijdpad voor het programma beschreven in een Plan van Aanpak, met een bijbehorend Actieplan dat je hier vindt. Dit Actieplan zal elk jaar kritisch bekeken worden en zo nodig aangevuld of bijgesteld worden naar aanleiding van de ontwikkelingen in het programma. De huidige versie van het Actieplan (september 2019) weerspiegelt wat er in het eerste jaar van het programma is gerealiseerd en beschrijft wat de verdere ambities zijn. 

In het Actieplan zijn tien speerpunten geformuleerd, waar het programma de focus op zal leggen. De beschrijving en schematische weergave van dit 10-punten-plan vind je hieronder:

Schema dat het 10 puntenplan van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie weergeeft