10-puntenplan

In het Actieplan zijn tien speerpunten geformuleerd, waar het programma de focus op zal leggen. De beschrijving en schematische weergave van dit 10-punten-plan vindt u hier:

Schema dat het 10 puntenplan van het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie weergeeft