Effectieve en duurzame ondersteuning van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen

Laatst bijgewerkt op

Actueel | februari 2024

Gaat u met ons in gesprek over wat goede lees- en spellingbegeleiding op de ondersteuningsniveaus inhoudt? Laat u zich inspireren en informeren over de invulling van ondersteuningsniveau 3? En wilt u handvatten krijgen om te werken aan een duurzame implementatie van een goede aanpak van lees- en spellingproblemen en dyslexie op uw school? 

Dit kalenderjaar organiseren we zes fysieke bijeenkomsten in verschillende regio's in het land waar onderwijsprofessionals met elkaar samenkomen om zich te verdiepen in het thema ‘Effectieve en duurzame ondersteuning van leerlingen met lees- en/of spellingproblemen’. Niet alleen komt aan bod hoe een effectieve ondersteuning eruit ziet, we behandelen ook hoe u stappen kunt zetten bij het duurzaam implementeren van de ondersteuning op schoolniveau. We richten ons met name op schoolleiders, intern begeleiders en ‘poortwachters’. Daarnaast zijn ook lerarenopleiders van de pabo, leerkrachten en remedial teachers in het po van harte welkom. De bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit het landelijk programma Dyslexie Centraal.   

De locaties en data zijn nog niet bekend, maar u kunt uw belangstelling om deel te nemen aan de bijeenkomst in uw regio alvast aan ons doorgeven. Vul voor 15 maart 2024 het formulier Belangstelling Regiobijeenkomsten PO in en dan laten we u de locaties, data en het programma op een later moment weten. Vragen of opmerkingen? Mail ons via info@dyslexiecentraal.nl.