Leerlingen over Dyslexie (dvd)

De dvd Leerlingen over dyslexie bevat voorlichtingsfilms waarin leerlingen vertellen over hun dyslexie.

De leerlingen geven aan hoe belangrijk leraren voor hen zijn en welke resultaten ze halen bij een adequate aanpak van dyslexie. Duidelijk wordt ook wat de gevolgen zijn als de school leerlingen met dyslexie niet serieus neemt. De dvd is met name bedoeld voor informatiebijeenkomsten en studiedagen voor het basis- en voortgezet onderwijs, maar is zeker ook geschikt voor ouderavonden.

De filmpjes van de dvd zijn op deze pagina te vinden. 

De dvd Leerlingen over dyslexie is ook verkrijgbaar bij het Expertisecentrum Nederlands