Hoofdstuk 3: Signaleren van lees- en spellingachterstanden

Laatst bijgewerkt op

Terug naar Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs

Inleiding en leeswijzer

Op deze pagina vind je links naar filmpjes, websites en boeken die aansluiten bij dit hoofdstuk en die je kan bekijken en lezen voor meer uitgebreide en verdiepende informatie. Ook vind je materialen om zelf aan de slag te gaan.

“De lees- en spellingontwikkeling van leerlingen moet nauwgezet worden bijgehouden, om goed te kunnen inspelen op hun onderwijsbehoeften. Dat betekent dat de leerkracht op vaste momenten in het leerjaar nagaat of het onderwijsaanbod toereikend is geweest en of de vooraf geformuleerde doelen zijn behaald. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de lees- en spellingontwikkeling van leerlingen kan worden gevolgd en hoe leerlingen met zwakke lees- en/of spellingvaardigheden kunnen worden opgespoord met behulp van toetsen en observaties.

In paragraaf 3.2 gaan we in op de lees- en spellinggerelateerde vaardigheden die de leerkracht in kaart kan brengen. In paragraaf 3.3 wordt beschreven hoe met behulp van toetsen de vaardigheden gemeten kunnen worden. Paragraaf 3.4 belicht verschillende manieren om met behulp van gerichte observaties zicht te krijgen op de lees- en spellingontwikkeling. In paragraaf 3.5 ten slotte, wordt beschreven hoe de leerkracht de gegevens van verschillende toetsmomenten en observaties kan vastleggen en interpreteren.”

Bekijk filmpjes

Bezoek websites

Lees meer

Aan de slag